CV giới thiệu bản thân

Mục lục

Img 633fed56e3b72

CV là cách tốt nhất để giới thiệu bản thân một cách chuyên nghiệp trong bất kỳ tổ chức nào dù là sinh viên, chuyên nghiệp, thậm chí là một doanh nhân. Giới thiệu bản thân CV là một tài liệu thể hiện hiệu quả tính cách, kinh nghiệm, kỹ năng, sở thích và sở thích của bạn, v.v.

Trong thế giới cạnh tranh chuyên nghiệp này, điều vô cùng quan trọng là một người sở hữu một CV thể hiện bản thân một cách hiệu quả nhất, CV là ấn tượng đầu tiên mà bất kỳ nhà tuyển dụng, nhà sản xuất giao dịch nào liếc nhìn. Nếu được viết một cách hiệu quả, nó có thể mang lại cho bạn thỏa thuận hoặc công việc và ngược lại. Các yếu tố quan trọng nhất trong CV giới thiệu bản thân là gì?

CV giới thiệu bản thân 1

Về bản thân bạn    

• Một dòng giới thiệu tốt trong phần lựa chọn giới thiệu nêu bật mục tiêu, tính cách, chức danh công việc hoặc kinh nghiệm và tầm nhìn của bạn.

• Chọn một giai điệu nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.

• Nhấn mạnh vào những mặt tích cực.

• Tránh mọi nhận xét và ấn tượng tiêu cực bằng mọi giá.

Thông tin liên lạc của bạn    

• Luôn đề cập rõ ràng thông tin liên hệ của bạn bao gồm số điện thoại liên hệ, email, v.v.

Nền tảng giáo dục của bạn bao gồm bất kỳ thành tích học tập nào.

• Đề cập đến thành tích của bạn một cách hiệu quả, đề cập đến bất kỳ chứng chỉ liên quan nào mà bạn đã được trao.

• Tránh cộng điểm và kết quả, trừ khi chúng khiến bạn nổi bật.

• Giới thiệu bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào bạn đã làm trong cuộc sống học tập của mình.

Vị trí Chuyên gia của bạn bao gồm quá trình làm việc và thực tập của bạn    

• Cố gắng đề cập đến bất kỳ người đáng chú ý nào mà bạn đã làm việc cùng.

• Thêm thời gian làm việc hoặc thực tập.

CV giới thiệu bản thân 2

Sở thích và Sở thích của bạn        

• Đề cập đến bất kỳ sở thích mang tính xây dựng nào mà bạn làm.

• Thêm bất kỳ thành tích bổ sung nào có liên quan đến sở thích (ví dụ: trưng bày Tranh theo sở thích, cũng đề cập đến bất kỳ cuộc thi vẽ tranh nào bạn đã giành được tại một thời điểm).

Kỹ năng của bạn    

• Đề cập đến các kỹ năng của bạn và bất kỳ chứng chỉ liên quan nào và công việc liên quan đến chúng.

• Bổ sung các kỹ năng mềm mà bạn có, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, v.v.

• Thể hiện bằng cách đề cập đến các cấp độ kỹ năng của bạn trong CV.

Ngôn ngữ của bạn    

• Trình bày các ngôn ngữ bạn nói và trình độ thông thạo của bạn đối với từng ngôn ngữ đó.

• Nếu có, hãy đề cập đến các chứng chỉ của bạn, ví dụ như IELETS.

Bạn là Dự án    

• Thêm bất kỳ dự án nào bạn đã thực hiện.

• Đưa ra các mô tả ngắn gọn về các dự án, ví dụ, các công nghệ được sử dụng.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong CV giới thiệu bản thân hiệu quả là cách tổ chức nội dung và hình ảnh. Tổ chức tốt có thể cho phép nhấn mạnh các khía cạnh chính nhiều hơn, cho phép nội dung tổng thể đáng chú ý.

Scroll to Top