CW là gì? Nhà đầu tư cần tìm hiểu gì về CW?

Mục lục

CW có tên đầy đủ là Covered warrant – chứng quyền có đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành và niêm yết trên sàn chứng khoán HSX. Nhà đầu tư cần hiểu gì về CW? Cùng tìm hiểu ngay bây giờ.

CW là gì?

Chứng quyền có đảm bảo (Covered warrant) hay được viết tắt là CW là một loại chứng khoán có tài sản đảm bảo trong đó người phát hành là một tổ chức tài chính chứ không phải là một công ty cá nhân và cung cấp quyền, nhưng không kèm theo nghĩa vụ, mua hoặc bán một tài sản ở một mức giá xác định vào hoặc trước một ngày cụ thể.

cw là gì

Chứng quyền có đảm bảo

Tại Việt Nam, chứng khoán CW được phát hành và niêm yết tài Sàn giao dịch HSX. Giống như các quyền chọn được liệt kê, chứng quyền có bảo hiểm có hai loại: Chứng quyền mua và Chứng quyền bán.

Tuy nhiên, theo Quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch HSX, các Công ty Chứng khoán chỉ có quyền phát hành Chứng quyền mua. Nhà đầu tư có thể mua Chứng quyền mua khi giá của chứng khoán cơ bản dự kiến ​​sẽ tăng và chứng quyền bán khi có lo ngại về sự sụt giảm của thị trường.

Đặc điểm của CW

Chứng quyền là một loại chứng khoán đầu tư bảo đảm, cung cấp cho người nắm giữ quyền, nhưng không đi kèm nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản ở một mức giá xác định vào hoặc trước một ngày cụ thể. CW có thể có các cổ phiếu đơn lẻ, rổ cổ phiếu (như trong các lĩnh vực hoặc chủ đề), chỉ số, hàng hóa hoặc tiền tệ làm tài sản cơ bản của chúng.

Trên các sàn giao dịch quốc tế lớn, CW được niêm yết ở London, Hong Kong và Singapore. Chứng quyền được “bảo hiểm” bởi vì khi tổ chức phát hành (một tổ chức tài chính) bán chứng quyền cho nhà đầu tư, họ thường sẽ tự bảo hiểm (che đậy) rủi ro bằng cách mua tài sản cơ sở trên thị trường. Mặt khác, một chứng quyền thông thường được phát hành bởi công ty cũng đã phát hành cổ phiếu cơ sở.

CW là gì 1
Cách thức giao dịch của chứng quyền

Một chứng quyền có đảm bảo mang nhiều điểm tương đồng với một quyền chọn. CW cung cấp cho nhà đầu tư quyền mua một tài sản cơ bản, như quyền chọn mua (lệnh mua), hoặc bán, như quyền chọn bán (lệnh bán). Mỗi chứng quyền có giá thực hiện và ngày hết hạn. Ngoài ra, cả chứng quyền có bảo đảm và quyền chọn đều bao gồm giá trị nội tại và giá trị thời gian.

Chứng quyền có đảm bảo có thể theo kiểu châu Âu hoặc kiểu Mỹ, chứng quyền trước chỉ ra rằng việc thực thi quyền chỉ có thể xảy ra vào ngày hết hạn và chứng quyền sau biểu thị rằng nhà đầu tư có thể thực hiện quyền bất cứ lúc nào giữa ngày mua và ngày hết hạn.

CW khác với các quyền chọn ở chỗ chúng chỉ có thể được mua trong khi các quyền chọn có thể được “đặt”. Ví dụ, khi đặt một quyền chọn mua, nhà đầu tư đang bán một cuộc giao dịch, điều này có nghĩa vụ họ phải giao cổ phiếu với mức giá đã định vào một ngày cụ thể cho người mua nếu người mua đó thực hiện lệnh đặt.

Mặt khác, đặt lệnh bán là bán một quyền chọn bán, điều này sẽ buộc người bán phải mua cổ phiếu nếu người mua quyền bán thực hiện quyền bán với mức giá thực hiện đã định.

Một điểm khác biệt khác giữa CW và quyền chọn là thời hạn thông thường của chứng quyền có đảm bảo là từ 6 đến 9 tháng (đối với thị trường Chứng khoán nước ngoài), từ 3 đến 24 tháng (đối với thị trường Chứng khoán Việt Nam), trong khi quyền chọn có thể có thời hạn hết hạn từ một tuần đến 2 năm.

CW là gì 2
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng tại VPS có thể mua được chứng quyền

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng tại VPS có thể mua được chứng quyền

Trên thị trường quốc tế, các chỉ số FTSE 100 Index là một điểm chuẩn cho một trong những cái tên hàng đầu với cổ phiếu trên sàn chứng khoán London (LSE). Nó có một trong những chứng quyền được bảo đảm phổ biến nhất. Nhà đầu tư có thể mua chứng quyền mua khi họ kỳ vọng cổ phiếu ở Anh tăng giá hoặc mua chứng quyền bán khi lo ngại rằng giá sẽ giảm.

CW là chứng quyền có đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành. Vậy, cách tính giá của CW cũng như ưu, nhược điểm khi đầu tư CW là gì?

Cách tính giá của một CW

Công thức tính giá CW khi chưa đến ngày đáo hạn như sau:

Giá CW = Giá trị nội tại + Giá trị thời gian

Trong đó:

 • Giá trị nội tại được tính bằng chênh lệch giá chứng khoán cở sở và giá thực hiện chứng quyền

 • Giá trị thời gian được tính bằng chênh lệnh giá chứng quyền trên thị trường và giá trị nội tại. Tuy nhiên, giá trị thời gian bị giảm dần theo thời gian còn hiệu lực của chứng quyền và trở về 0 vào ngày đáo hạn.

Ưu và nhược điểm khi đầu tư CW

Ưu điểm khi đầu tư CW

Dưới đây là các ưu điểm cũng như lợi ích mà nhà đầu tư sẽ thu được khi đầu tư CW:

 • Khả năng sinh lời cao

 • Không bị giới hạn về mức lãi trong khi mức lỗ có thể được xác định cụ thể

 • Tương tự như chứng khoán cơ sở, CW được giao dịch rất dễ dàng

 • So với chứng khoán cơ sở, CW có mức đầu tư thấp

 • Nhà đầu tư nước ngoài không bị giới hạn tỷ lệ sở hữu

Nhược điểm khi đầu tư CW

Dưới đây là các nhược điểm cũng như lợi ích mà nhà đầu tư sẽ thu được khi đầu tư CW:

 • Nhà đầu tư phải mất phí để mua CW

 • Giá CW chịu ảnh hưởng và có thể biến động mạnh theo giá chứng khoán cơ sở

 • Thời gian hiệu lực có giới hạn

 • Tổ chức phát hành CW mất khả năng thanh toán thì nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro không nhận được khoản tiền thanh toán này. Và để bảo vệ nhà đầu tư khỏi trường hợp này, Ủy ban Chứng khoán đã có quy định đặt cọc như: Tổ chức phát hành phải mua vào chứng khoán cơ sở để phòng ngừa rủi ro giá lên cho chứng quyền mua và phải đặt cọc 50% số tiền thu được từ phát hành chứng quyền.

Chúc nhà đầu tư có những quyết định sáng suốt khi đầu tư CW. Nhà đầu tư muốn nâng cao hiệu quả đầu tư chứng khoán có thể tham khảo phần mềm tư vấn đầu tư chứng khoán Ditiso.

Scroll to Top