GDP Là Gì? Tổng Hợp Công Thức Tính GDP

Mục lục

Chung Khoan

GDP Là Gì? Tổng Hợp Công Thức Tính GDP

GDP là gì? Nó là viết tắt của Gross Domestic Product là tổng sản phẩm nội địa, hay tổng sản phẩm quốc nội.

Vậy thực chất GDP là gì?

GDP Là Gì? Tổng Hợp Công Thức Tính GDP 5

Là giá trị tính bằng tiền của tất cả sản phẩm/dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. 

Khi áp dụng cho phạm vi toàn quốc gia, chỉ số này còn được nhắc đến là tổng sản phẩm quốc nội. GDP là một trong những thông số cơ bản để nhận xét sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ nào đó.

Cách tính GDP

Tùy theo mỗi góc độ khác nhau, GDP được tính theo các phương pháp khác nhau. 

Có 3 cách tính GDP thông dụng nhất được áp dụng là:

 • Công thức sản xuất
 • Công thức sử dụng cuối cùng
 • Công thức thu nhập

Tuy nhiên, dù tính GDP theo công thức nào thì kết quả tính GDP sẽ là như nhau.

1. Công thức GDP sản xuất

Xét về góc độ sản xuất, tổng sản phẩm quốc nội chính là tổng tất cả giá trị gia tăng của nền kinh tế một nước trong một thời gian cụ thể.

GDP = Giá trị tăng thêm + Thuế nhập khẩu

Trong đó, giá trị tăng thêm của từng ngành kinh tế có thể là: thu nhập của người sản xuất, tiền công, bảo hiểm, giá trị thặng dư.

2. Công thức sử dụng cuối cùng

Xét về góc độ sử dụng (chi tiêu), GDP bao gồm tiêu sử dụng cuối cùng của hộ gia đình, tiêu sử dụng cuối cùng của chính phủ, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất – nhập khẩu của một quốc gia.

GDP = C + I + G + NX

Trong đó:

 • C: là tổng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm/dịch vụ của các hộ gia đình trong quốc gia đấy
 • I: là tổng giá trị tiêu dùng của các nhà đầu tư
 • G: là tổng giá trị chi tiêu của chính phủ
 • NX: là xuất khẩu ròng (tính bằng giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu), thể hiện sự chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu trong đất nước đó

3. Công thức GDP thu nhập

Xét về góc độ thu nhập, GDP gồm thu nhập của người lao động, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ của một đất nước.

GDP = W + R + I + Pr + Ti + De

Trong đó:

 • W: là tiền lương
 • R: là tiền thuê
 • I: là tiền lãi
 • Pr: là lợi nhuận
 • Ti: là các khoản thuế đánh vào dịch vụ, hàng hóa bán trên thị trường và trợ cấp của chính phủ cho sản xuất (thuế gián thu ròng).
 • De: là khấu hao tài sản cố định

Phân biệt GDP và GNP

GNP được viết tắt từ cụm từ Gross National Product nghĩa là tổng sản phẩm đất nước hay tổng sản lượng quốc gia: Đây chính là 1 chỉ tiêu kinh tế dùng để đánh giá 1 nền kinh tế phát triển hay không.

GDP Là Gì? Tổng Hợp Công Thức Tính GDP 6

GNP được tính bằng phương pháp: tổng giá trị bằng tiền của các dịch vụ công dân và sản phẩm cuối cùng của một nước làm ra trong một khoảng thời gian (1 năm) không tính là sản phẩm đấy được sản xuất trong nước hay ngoài nước.

Thu nhập sẽ được tính vào trong GNP, Việc này chỉ dựa vào chủ sở hữu là ai chứ không phụ thuộc vào yếu tố việc sản xuất diễn ra ở đâu.

1. Giống nhau giữa GDP và GNP

 • Con số cuối cùng của một quốc gia/năm
 • Tính toán dựa trên công thức nắm rõ ràng
 • Đánh giá sự tăng trưởng kinh tế quốc gia
 • Lĩnh vực kinh tế vĩ mô
 • khái niệm chung được sử dụng trên toàn thế giới.

2. Khác nhau giữa GDP và GNP

 • GNP là Tổng sản lượng đất nước (trong & ngoài nước)
 • GDP là Tổng sản phẩm nội địa (trong nước) hay Tổng sản phẩm quốc nội hay

GNP mang nghĩa bao quát hơn so sánh với GDP, bởi nó bao gồm luôn cả Tổng sản lượng đất nước, nghĩa là tính luôn cả các nguồn thu từ ngoài lãnh thổ của quốc gia đấy.

Kết luận: Trên đây là toàn bộ kiến thức về GDP, hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm những kiến thức về tài chính và đầu tư chứng khoán hãy truy cập website: https://vnfbs.com/trading/platforms

Scroll to Top