TỔNG HỢP CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN PHẢI LÀM TẠI DOANH NGHIỆP

Mục lục

Kế toán là một trong những ngành nghề có phạm trù kiến thức và trình độ chuyên môn rất rộng. Vậy các công việc kế toán cần phải làm là gì và kế toán có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn những công việc một kế toán cần phải làm.

1. Tìm hiểu về ngành kế toán

Kế toán là nghề có hoạt động thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin về toàn bộ tài sản và sự vận động của tài sản trong doanh nghiệp. Đối với một doanh nghiệp, kế toán có vai trò vô cùng quan trọng. Trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phát sinh các hoạt động khác nhau chủ yếu là các hoạt động liên quan đến kế toán – tài chính. Các hoạt động này sẽ được nhân viên kế toán thu thập, ghi chép và xử lý thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Việc ghi chép và hệ thống hóa các hoạt động kinh tế, tài chính được kế toán thực hiện một cách đầy đủ và chính xác sẽ giúp các nhà quản lý nắm bắt kịp thời tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách, kế hoạch quản trị phù hợp cho doanh nghiệp. Cùng với đó, các công việc của kế toán cũng giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định kịp thời và đúng đắn cho doanh nghiệp.

Tổng Hợp Các Công Việc Mà Kế Toán Cần Phải Làm Tại Doanh Nghiệp
Tổng Hợp Các Công Việc Mà Kế Toán Cần Phải Làm Tại Doanh Nghiệp

2. Nhiệm vụ của kế toán trong các công ty, doanh nghiệp

  • Thu thập và xử lý số liệu, thông tin kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

  •  Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, tài chính.

  •  Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.

  •  Cung cấp thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế và tài chính của đơn vị kế toán

=> Đối với chức năng phản ánh và kiểm tra, cung cấp thông tin toàn bộ các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, kết hợp với quy định trên, ban có thể nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của kế toán như:

Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán phù hợp với đối tượng, nội dung kế toán,  chuẩn mực và chế độ kế toán.

Ghi chép, tính toán và phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí (nếu có) của đơn vị.

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, tài chính.

Cung cấp các số liệu cũng như tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch phục vụ công tác thống kê thông tin kinh tế. Để giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp có thể tham khảo

3. Các công việc kế toán cần phải làm tại doanh nghiệp

Để cung cấp thông tin chính xác, hữu ích và kịp thời cho các nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định thì các công việc của kế toán cần phải làm là:

3.1. Thu thập thông tin

Mỗi ngày bạn cần thu thập những thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong đơn vị và đưa vào chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu điền, phiếu nhập, xuất kho và hóa đơn bán hàng,…

3.2. Kiểm tra các khoản thu chi

Kế toán phải quản lý mọi khoản thu chi phát sinh theo quy định của công ty, quỹ tiền mặt và chứng từ đính kèm.

Xem thêm:Dịch vụ kế toán Bảo Tín

3.3. Tiếp nhận kiểm soát chứng từ kế toán.

Hàng ngày doanh nghiệp phát sinh rất nhiều hoạt động khác nhau, kế toán phải kiểm soát những chứng từ có liên quan để đảm bảo tính chính xác của các hoạt động doanh nghiệp cần thực hiện

3.4. Ghi chép vào sổ kế toán

Khi có các hoạt động kinh tế phát sinh thì kế toán sẽ tổng hợp, ghi chép lại tất cả các hoạt động một cách cụ thể, chính xác, trung thực và kịp thời. Dựa vào các ghi chép hàng ngày này, nhân viên kế toán sẽ tổng hợp lại vào mỗi cuối tháng để đưa vào sổ kế toán phù hợp.

3.5. Tổng hợp và lập báo cáo tài chính

Hằng tháng nhân viên kế toán sẽ tổng hợp lại tất cả các số liệu từ các sổ kế toán đã được ghi chép, thành lập các báo cáo cụ thể và chi tiết để trình lên ban lãnh đạo công ty, những thông tin về tài chính ấy có giá trị quan trọng trong việc đưa ra các quyết định điều chỉnh phù hợp cho các hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn.

Bài viết trên đây cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện về những công việc của kế toán cần phải làm tại doanh nghiệp hy vọng sẽ giúp bạn hiểu chi tiết hơn về công việc của kế toán tại doanh nghiệp. Để tiết kiệm chi phí kế toán và được hỗ trợ một cách nhanh chóng và chính xác bạn có thể nhờ các công ty dịch vụ doanh nghiệp tư vấn. Hãy chia sẻ bài và để lại bình luận nếu bạn có thắc mắc về bài viết trên nhé. Chúc bạn thành công.

Scroll to Top