Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21

Mục lục

Dưới đây là 5 mẫu xe đẹp nhất thế kỷ 21 được đăng tải trên 1 tờ báo của Nga .

1. Ford GT

Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 1

Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 2 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 3 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 4 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 5 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 6

 

2. BMW i8

Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 7 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 8 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 9 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 10 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 11 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 12 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 13

 

3. Porsche 918

Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 14 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 15 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 16 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 17 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 18 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 19 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 20

 

4. Alfa Romeo 8c Completizione

Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 21 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 22 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 23 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 24 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 25 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 26 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 27

 

5. Jaguar F-Type Coupe

Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 28 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 29 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 30 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 31 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 32 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 33 Top 5 mẫu xe có thiết kế đẹp nhất thế kỷ 21 34

Nguồn soha.vn

 

Scroll to Top