Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới – chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế !

Mục lục

Bạn thật sự khó chịu khi chuyến bay của bạn bị deley , bạn mệt mỏi vì thời gian chờ quá cảnh . Điều đó chỉ đến khi bạn chưa đến với 5 sân bay lung linh dưới đây . Từ phong cảnh đến không gian thư giản , ăn uống mua sắm ,…đều không thể chê được . Dường như chuyến bay bị deley hay quá cảnh tại 10 nơi này là thời gian tuyệt vời nhất.

 

1. Sân bay Incheon – Hàn Quốc

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 1 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 2 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 3

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 4

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 5

 

 

2. Sân bay Changyi – Singapore

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 6 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 7 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 8

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 9

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 10

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 11

 

3. Sân bay quốc tế HongKong

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 12 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 13 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 14 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 15

 

4. Sân bay quốc tế Hamad –  Doha, Qatar

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 16 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 17 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 18 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 19 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 20

 

5. Sân bay Adolfo Suárez, Madrid – Tây Ban Nha

Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 21 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 22 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 23 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 24 Top 5 sân bay đẹp nhất thế giới - chưa bao giờ khách lại muốn deley đến thế ! 25

Scroll to Top